You are currently viewing Koszt obiadu

Koszt obiadu

  • Post category:Stołówka

Pełny koszt obiadu dwudaniowego w roku 2024 wynosi – 18,00 zł

W zależności od wysokości dochodu osoby ubiegającej się wprowadza się zróżnicowany poziom „częściowego pokrycia” przez beneficjentów kosztów przygotowania obiadów wydawanych przez stołówkę Caritas w Miechowie:

Dla osób o dochodach netto powyżej 1.801 zł m-c – 18,00 zł
Dla osób o dochodach netto od 1.601 do 1.800 zł m-c – 16,00 zł
Dla osób o dochodach netto od 1401 do 1.600 zł m-c – 14,00 zł
Dla osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej (potwierdzonej zaopiniowanym przez GOPS Miechów podaniem beneficjenta) – 10,00 zł
Dla osób kierowanych zgodnie z porozumieniem z GOPS Miechów – 12,00 zł
Dla osób wskazanych przez GOPS Miechów – obiady darmowe.

Pełny koszt przygotowania zupy w roku 2024 wynosi – 4,00 zł
Jest ona wydawana w jednej cenie bez różnicowania ze względu na dochód.

Dowóz obiadów do domów beneficjentów odbywa się odpłatnie – 4,00 zł od dostawy pod jeden adres.