Stacja Opieki Caritas stanowi formę pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego w oparciu o umowę z NFZ. Udziela pomocy w środowisku domowym pacjenta, ma na celu niesienie bezpłatnej pomocy ludziom, którzy jej potrzebują.

Przeważnie z  pomocy korzystają osoby samotne, chore, niepełnosprawne, obarczone długotrwałymi chorobami, w tym także dzieci i wszyscy oczekujący opieki pielęgniarskiej.

Pielęgniarki posiadają niezbędne kursy kwalifikacyjne do pracy w środowisku. Na podstawie złożonej deklaracji i zlecenia lekarskiego  wykonywane są niezbędne czynności pielęgniarskie w domu pacjenta jak również w gabinecie pielęgniarki POZ.

Stacja ma pod opieką ok. 7000 zadeklarowanych osób. Ważnym elementem jest promocja zdrowia pacjenta i ich członków rodzin.

Wszystkim chętnym zgłaszającym się do Stacji Opieki wykonywany jest bezpłatny bez zlecenia lekarskiego pomiar ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi.

Praca pielęgniarska odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku od 8 do 18, po godz. pracy oraz w dni świąteczne i wolne od pracy pacjenci mają zagwarantowaną niezbędną pomoc pielęgniarską w ambulatorium przy szpitalu Św. Anny.

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy