Stołówka wydaje dziennie średnio 215 obiadów oraz śniadania i kolacje dla mieszkańców Domu Kombatanta i pacjentów Hospicjum.

Obiady wydawane są przez cały tydzień w godzinach 12.00 – 15.00

Wydawanie posiłków dla bezdomnych po godzinie 14.00

Osobom starszym, niezaradnym życiowo lub niepełnosprawnym dowozimy obiady do miejsca zamieszkania.
Z obiadów mogą korzystać wszyscy potrzebujący, nawet osoby będące w Miechowie przejazdem.
Szczególnymi adresatami naszych działań są osoby, które znalazły się w trudnej życiowo sytuacji, bądź nawet w sytuacji kryzysowej i nie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć podstawowych potrzeb materialnych swoich oraz najbliższej rodziny.
Z obiadów korzystają również osoby, które pomimo, że znajdują się w trudnej sytuacji finansowej są w stanie dopłacić do faktycznych kosztów obiadu.

Dokumenty do pobrania: