Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” usytuowany jest w centrum Miechowa, przy ulicy Szpitalnej 1B w pobliżu Parku Miejskiego, Szpitala im. św. Anny i innych jednostek pomocy społecznej. Przeznaczony jest dla 46 osób w podeszłym wieku, głównie ze środowisk kombatanckich.

Zapewniamy pensjonariuszom całodobową opiekę. Dom Kombatanta jest budynkiem trzykondygnacyjnym, który dostosowany jest do potrzeb osób starszych, z funkcjonalną windą. Posiadamy gabinet rehabilitacyjny wyposażony w nowoczesne urządzenia do fizjoterapii. Dom dysponuje własnym środkiem transportu, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

Pensjonariusze mają możliwość zaspokajania potrzeb duchowych poprzez spotkania z księdzem kapelanem i uczestnictwo w nabożeństwach w Kaplicy przy hospicjum.

Personel Domu prowadzi dla pensjonariuszy różne formy terapii zajęciowej.

Dom zakwalifikowany jest do jednostek, które spełniają wszelkie obowiązujące standardy potwierdzone przez Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Historia Domu Kombatanta

Dnia 26 września 2003 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Domu Pomocy Społecznej, który przyjął nazwę „Domu Kombatanta”.  Ważny ten moment poprzedziły zabiegi różnych instytucji i organizacji.

Podczas uruchamiania w 1996 roku Centrum Pomocy Społecznej, które powstało wysiłkiem ówczesnego Zarządu Gminy i Miasta Miechowa oraz Fundacji Ziemi Miechowskiej powstał projekt rozszerzenia centrum o dom pomocy starszych. Latem 1998 roku rozpoczęto inwestycję budowy domu. Kolejny Samorząd Miasta i Gminy doprowadził do zrealizowania zadania w stanie surowym.

Reforma administracyjna z 1999 roku zatrzymała na chwilę roboty, które zostały kontynuowane na mocy uchwały Samorządu Powiatu Miechowskiego. Dzięki wytrwałości lokalnych władz przy wielkiej życzliwości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zadanie zostało szczęśliwe zakończone uroczystością otwarcia.

O tego dnia Dom zaczął funkcjonować w pełnym zakresie. Pensjonariusze znaleźli tu systematyczną opiekę. Z uwagi na usunięcie wszystkich barier architektonicznych pensjonariusze mają znaczną swobodę poruszania się po całym obiekcie. Z uwagi na to, że dysponują oni w znacznej części dobrą kondycja fizyczną personel Domu oprócz zwykłych rutynowych zajęć stara się umilić im pobyt organizując szereg imprez, spotkań i wycieczek.

Warunki przyjęcia do domu

Do Domu Pomocy Społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy, złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce stałego miejsca zameldowania lub ostatniego miejsca zamieszkania.

W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik socjalny z danego rejonu udziela wszelkich informacji dotyczących przyjęcia osoby do Domu Pomocy Społecznej i kompletuje potrzebne dokumenty.

W pierwszej kolejności przyjmowani są kombatanci.
Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Odpłatność za pobyt w DPS wynosi:

  • Mieszkaniec Domu do, 70% dochodu
  • Małżonek, dzieci zgodnie z zasadami zawartymi w umowie z organem wydającym skierowanie
  • Gmina w wysokości różnicy pomiędzy kosztem utrzymania w placówce, a opłatą wnoszoną przez Mieszkańca i rodzinę.

W przypadku braku osób zobowiązanych lub braku możliwości wnoszenia przez nich opłat, dopłatę do pobytu wnosi gmina.

Świadczone usługi

Szeroko pojętym usprawnianiem naszych mieszkańców, organizacją czasu wolnego oraz realizacją zainteresowań zajmuje się wykwalifikowana kadra Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego (pielęgniarki, opiekunowie, terapeuci i rehabilitanci). Całość tych prac jest realizowana po konsultacja z opieką medyczną, którą objęci są nami mieszkańcy.

Usługami wspierającymi dla naszych mieszkańców są zajęcia rehabilitacji ruchowej oraz terapia zajęciowa. Mieszkańcy aktywnie spędzają swój wolny czas poniżej prezentujemy kilka form terapii zajęciowej. Podczas spotkań powstają kompozycje kwiatowe, poduszki, serwetki – wykonywane z kolorowego papieru. Inna grupa pensjonariuszy pasjonuje się hodowlą kwiatów.

W naszym domu mieszka prawdziwa artystka w posługiwaniu się szydełkiem. Nasze pensjonariuszki zajmują się również wykonywaniem sweterków na drutach. Prace plastyczne eksponujemy w sali terapii zajęciowych.

Liczne imprezy okolicznościowe pensjonariusze umilają sobie śpiewem. Próby odbywają się na świetlicy. Mieszkańcy domu korzystają często z zabiegów fizjoterapeutycznych. Sprzyja temu wyremontowana sala fizjoterapii. Nasi pensjonariusze z wielką przyjemnością oddają się lekturze. Nasza podręczna biblioteczka rozrasta się dynamicznie.

Jedną z form aktywizacji ruchowej jest gimnastyka poranna. W pogodne dni letnie odbywa się przed budynkiem, w razie złej pogody na korytarzu.

Kontakt

Adres:

Dom Kombatanta
ul. Szpitalna 1b
32-200 Miechów