You are currently viewing Dystrybucja żywności oraz realizacja warsztatów w ramach FEPŻ

Dystrybucja żywności oraz realizacja warsztatów w ramach FEPŻ

Caritas Kielecka Zespół Placówek Opiekuńczo-Leczniczych w Miechowie rozpoczyna dystrybucję żywności  oraz realizację warsztatów w ramach FEPŻ Podprogram 2023! 

Jeśli jesteś osobą potrzebującą i kwalifikujesz się do uczestnictwa w programie spełniając poniższe kryteria dochodowe: 

–  2.056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej 

–  1.590,00 zł dla osoby w rodzinie 

Odwiedź Ośrodek Pomocy Społecznej i poproś o skierowanie do odbioru pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2023. 

Jeśli jesteś osobą w kryzysie bezdomności zgłoś się do OPR – Caritas Archidiecezjalnej / Diecezjalnej uczestniczącej w FEPŻ lub OPL – Caritas Kielecka Zespół Placówek Opiekuńczo-Leczniczych w Miechowie zostaniesz zakwalifikowany do uczestnictwa w programie.

Żywność będzie wydawana w formie paczek.

Informacje nt. wszystkich Punktów Wydawania Żywności znajdziesz na stronie Caritas w zakładce „Gdzie uzyskać Pomoc”: https://caritas.pl/fepz/#gdzie-uzyska-pomoc 

Zapytaj o prowadzone przez Caritas działania towarzyszące. 

Serdecznie zapraszamy!